Reklama
 
Blog | Ján Mihalík

„Tí praví nepriatelia spoločnosti“

Touto vetou končil A. Tomský svoju úvahu o Zelenej tragédii (Respekt 49/07). AKO PROTI NIM UCHRÁNIŤ SPOLOČNOSŤ?

 Nie je to pekný názov pre dnešný blog. Iste by som vymyslel krajší, ale je úderný. To sa mu musí nechať. 

Touto vetou končil A. Tomský svoju úvahu o Zelenej tragédii (Respekt 49/07). Odhliadnuc od vecných pochybení, ku ktorým sa vyjadril dr. Koupil v dopisoch (Respekt  51-52/07), vo mne stále rezonuje tá posledná veta "To jsou tí praví nepřátelé společnosti". Aby som upresnil, myslel tým tých, čo bojujú proti jádru (jadrovej energetike). A čo  s nimi? AKO PROTI NIM UCHRÁNIŤ SPOLOČNOSŤ? Pomohol by zákon na ochranu dobrého mena jadrovej energetiky. Nie cítiť z toho, že je jediné riešenie: " Tvrdo po nich."

Prišlo mi to ako z nejakej absurdnej drámy, ktorá nás chce situovať do prostredia totalitného režimu. Hľadá sa triedny nepriateľ. Tentokrát možno nie triedny – ale celospoločenský. 'Brzdí nás. Okráda nás o pohodlie. Je nebezpečný tým, že si vymýšľa pseudovedecké argumenty proti jadrovej energetike a plýtva prostriedkami na hľadanie alternatív.' Je to stret dvoch svetov. Ako sa však majú cítiť odborníci (ale nie len tí), ktorí sú vyhlásený síce len v úvahe konzervatívneho filozofa za nepriateľov spoločnosti? Jednoducho je to smutné.

Reklama

Trochu argumentov k záveru 🙂 

Jadrové elektrárne nie sú čisté. Do ovzdušie pri prevádzke a pri prepracovaní paliva sa uvoľňuje napr. 85Kr, ktorého polčas je niečo cez 10 rokov. Už dnes významne narušuje svoju bilanciu v atmosfére a JE bude pribúdať a palivo sa bude prepracovávať. Možno sa časom dozvieme, že ani neškodné trícium vypúšťané do povrchovej vody nie je až tak neškodné. Ono vždy reflektujeme prínos a riziká súčasnými poznatkami, ale dôležitý je aj princíp predbežnej opatrnosti.

Výskum jadrovej energetiky vyrástol z vojenských zdrojov – to šťastie nemalo napr. využitie slnečnej energie pre produkciu vodíku. Zaujímavou štúdiou by bolo, na koľkých českých (ale trebárs i slovenských 🙂 VŠ sa rozvíja v súčastnosti výskum iných zdrojov energie ako tých "klasických"

Každý by sme si mohli nájsť toho svojho celospoločenského nepriateľa – ale prečo?