Reklama
 
Blog | Ján Mihalík

Ne-občan

Pre tentokrát som cudzinec. Bohužiaľ. Aj keď nežijem politikou, kampani sa nevyhne žiaden človek, ktorý žije v ČR a zvlášť v Prahe. Na ulici, v kaviarni všade počuť o zajtrajších voľbách. Voliť nemôžem - nie som občan, ale nedalo mi a predsa som sa zapojil. Zbieral som podpisi pre jednu z kandidátiek. Teraz už len zostáva držať palce.

Ani po 11 rokoch v ČR som sa neprinútil požiadať o trvalý pobyt. Vďaka nemu by som mohol voliť aspoň do obecných zastupiteľstiev. Myslím, že byť voličom nie je iba naivná predstava, že každy jednotlivec má vplyv na dianie v svojom okolí, ale práve v komunálnych voľbách takéto hlasy môžu vyniesť do zastupiteľtsva slušných ľudí. Skúsim požiadať o pobyt, ale naozaj neviem, či mi ho dajú.

Pri všeobecne klesajúcej voličskej účasti (aj keď voľba prezidenta bude výnimkou) sa môže zdať smiešne, že to niekomu chýba. Handikep som si uvedomil až v behu udalostí posledných týždňov.

V názoroch ani jedného z kandidátov som si nevšimol čo i len zmienku o cudzincoch žijúcich v ČR. Je samozrejmé že kampaň ma mobillizovať predovšetkým potenciálnych voličov, na druhej strane mohli by sa v nej objaviť aj nové témy. Na rozdiel od Slovenska sú v ČR národnostné menšiny zastúpené málo a sú prakticky bezproblémové. Najpočetnejšia slovenská menšina tvorí iba 1,4 % populácie. Na druhej strane by diskusia o tejto téme ukázala prívetivú tvár kandidátov a ich schopnosť riešiť potenciálne problémy, ktoré by nastali s vyššou imigráciou a následnou asimiláciou alebo exklúziou.

Reklama

Ako pre pracujúceho sú pre mňa zaujímavé parlamentné voľby, ktoré majú vplyv na každodenný život a tým aj pracovnú situáciu. Cestou ako sa vyjadrovať k týmto témam sú politické strany, ktorých členom môže byť i ne-občan. Vynára sa však otázka, prečo pri miestnych voľbách stačí mať trvalý pobyt, aby som získal právo volliť, ale pri parlamentných a ďalších už človek musí byť občanom.

Argumentom mojich známych, s ktorými som sa na túto tému bavil bolo:

a)      Cudzinci by mohli silno ovplyvniť  výsledok volieb

  1. Volili by národné strany,
  2. Otázky, ktoré riešia a ich pohľad na svet sú iné ako väčšinovej spoločnosti.

b)      Ako by u nich vzniklo volebné právo?

Ako som naznačil vyššie, cudzincov je v ČR relatívne málo a na presadenie vlastných politických strán na celorepublikovej úrovni by nemali dosť síl. Mierne odlišná situácia môže nastať tam, kde je zastúpenie imigrantov v populácii vyššie napr. Praha a Moravsko-Sliezsky kraj vo voľbách do senátu. Otázky, ktoré riešia v bežnom živote nie sú natoľko odlišné od tých, ktoré rieši majoritná spoločnosť.

Volebné právo by pre nich vznikalo vo všetkých prípadoch na základě trvalého pobytu. Držím palce.